Final Report of the International Comparative Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands

Hendrik Wagenaar, Sietske Altink Helga Amesberger (2013): Final Report of the International Comparative Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands, Den Haag.

Full study available here in English. 

The report is also available in Dutch here: “Complexiteit en uitdagingen van het prostitutiebeleid”

Summary only available in Dutch:
Sinds het afschaffen van het bordeelverbod in 2000 is het Nederlandse prostitutiebeleid steeds meer in het licht van controle en beheersing van sekswerkers komen te staan. Onder de noemer van de bestrijding van mensenhandel worden sekswerkers gevolgd, geregistreerd, en onbedoeld tot mobiliteit gedwongen. Het is de vraag hoe effectief dit beleid is. Op grond van ervaringen in Oostenrijk blijkt dat registratie nauwelijks een bijdrage levert aan het voorkomen van mensenhandel. Ook zijn de voorwaarden waaronder sekswerkers in Nederland en Oostenrijk werken nog weinig verbeterd. 
Dit zijn enkele conclusies uit de vandaag verschenen publicatie ‘Complexiteit en uitdagingen van het prostitutiebeleid’, de samenvatting van een internationaal vergelijkend onderzoek naar prostitutiebeleid in Nederland en Oostenrijk. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Leiden in samenwerking met de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Utrecht en Platform31.

Advertisements

Write a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: